Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/896/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/896/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/895/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/895/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/894/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/894/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/893/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/893/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/892/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/892/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/891/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/891/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/890/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/890/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/889/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/889/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/888/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/888/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/887/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/887/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/886/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/886/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/885/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/885/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/884/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/884/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/883/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/883/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/882/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/882/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/881/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/881/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/880/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/880/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/879/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/879/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/878/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/878/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa LXIII/877/23 27.11.2023 Obowiązujący UCHWAŁA NR LXIII/877/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 3 1 143 1 144 »