Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.12.2019 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Uchwała Nr 25/1089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Uchwała Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Dyspozycja uruchomienia środków Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Dyspozycja refundacji za lata ubiegłe Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i spółek Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwała Nr 3/81/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2018 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2018 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2019 z dnia 14.01.2019 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała Nr 6/236/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2019 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała Nr 28/1371/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły