(Nie)pełnosprawni – Programy

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2021 UCHWAŁA NR 24/997/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pt. „Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+” Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 UCHWAŁA NR 24/996/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu wojewódzkiego pt. „Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+” Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Ogłoszenia o zakończeniu przebiegu i wynikach konsultacji projektu „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. Równe Szanse 2030+” Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 Otwarte konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Wieloletni program działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły