Gospodarowanie odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.10.2023 Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (np. kubki na napoje, pojemniki na żywność, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony itp.) oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne Szczegóły
Artykuł 20.01.2021 BDO – rachunki bankowe Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Aktualizacja decyzji odpadowych. Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestracja, aktualizacja, wykreślenie) Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (sprawozdawczość) Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Dostęp do wojewódzkiej bazy danych o odpadach (Wojewódzki System Odpadowy). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Wytwarzanie, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie, eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa opakowań – OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3 (sprawozdawczość) Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Pojazdy wycofane z eksploatacji (sprawozdawczość) Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Azbest (ewidencja i sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Baterie i akumulatory (sprawozdawczość) Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami (ewidencja i sprawozdawczość) Szczegóły