Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Szczegóły
Rozpatrywanie wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Departament Organizacyjny Biuro Organizacji Pracy Szczegóły
Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Szczegóły
Konkurs MUSEJON – Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Kultury Szczegóły
Konkurs „Dziedzictwo Wieków” Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydział Dziedzictwa Narodowego, Biuro Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Wydawanie: Duplikatów legitymacji – pilotów wycieczek; Duplikatów legitymacji – przewodników turystycznych (miejskich, terenowych, górskich). Departament Sportu i Turystyki Szczegóły
Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Szczegóły
Przyznawanie stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Szczegóły
Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Szczegóły
Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Wydział Edukacji i Nadzoru Szczegóły
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego Wydział Edukacji i Nadzoru Szczegóły
Nagrody Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego Wydział Edukacji i Nadzoru Szczegóły
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Edukacji i Nadzoru Szczegóły
Nagrody w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” Wydział Edukacji i Nadzoru Szczegóły
Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Szczegóły
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Departament Środowiska Szczegóły
Odpłatne udostępnienie informacji geologicznej Departament Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »