Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.12.2021 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2021 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr 25/1003/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2021 roku Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.). Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Formularze do wypełnienia będące załącznikami do uchwały Nr 3/80/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2020 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok (załączniki do bilansu) dla osób prawnych Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok (załączniki do bilansu) dla jednostek budżetowych Szczegóły
Artykuł 13.01.2021 Wzory formularzy będących załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 Szczegóły
Artykuł 13.01.2021 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2021 z dnia 11.01.2021 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 Uchwała Nr 52/2265/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2021 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Druki zmiany planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły