Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2020)

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2020 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu – KS-S.0003.33.2020 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie linii kolejowej nr 201 – KS-S.0003.32.2020 Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Rypin – Sierpc – KS-S.0003.31.2020 Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uruchomienia w zbliżającej się perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 nowych źródeł finansowania przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych, w tym wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – KS-S.0003.30.2020 Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu o dodatkowe środki ochrony osobistej – KS-S.0003.29.2020 Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie budowy obwodnicy Łasina w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 538 – KS-S.0003.28.2020 Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie połączenia kolejowego (szprycha nr 1) województwa kujawsko-pomorskiego z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym – KS-S.0003.27.2020 Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 543 relacji Paparzyn – Szabda – KS-S.0003.26.2020 Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 557 relacji Lipno – Rypin – KS-S.0003.25.2020 Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie konieczności podjęcia dalszych działań w zakresie wybudowania przeprawy mostowej przez Wisłę w Siarzewie– KS-S.0003.24.2020 Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych wzdłuż linii 201 – KS-S.0003.23.2020 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku – KS-S.0003.22.2020 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 interpelacja radnej Katarzyny Lubańskiej w sprawie udzielenia informacji na temat rozliczenia finansowego i realizacji umowy w zakresie przedmiotowym na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – KS-S.0003.21.2020 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie podjęcia pilnych działań poprawiających połączenia kolejowe gminy Śliwice z Tucholą i Bydgoszczą – KS-S.0003.20.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.19.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji – KS-S.0003.18.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie niewykonywania obowiązkowego koszenia poboczy i rowów w pasach drogowych dróg wojewódzkich – KS-S.0003.17.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie dofinansowania prac związanych ze zbiornikami małej retencji ze środków unijnych – KS-S.0003.16.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnej Małgorzaty Taranowicz w sprawie wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu – KS-S.0003.15.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany projektu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologicznego w Smukale – KS-S.0003.14.2020 Szczegóły