Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

1. Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jest to inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej (wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) wchodzacej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu (KPSOSW).

2. Dostrzec to, co niewidoczne – budowa przedszkola dla dzieci słabo widzących i niewidomych przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

Projekt dotyczy przebudowy dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (oddziału przedszkolnego) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy (K-P SOSW).

3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy

Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy poprzez rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego szkoły, a także remont i modernizację istniejącej części budynku szkoły. W dobudowanej części budynku planuje się stworzenie pracowni dla sześciu zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz (obecnie przetwórca mięsa), fryzjer i elektryk oraz ich doposażenie.

4. Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy

Projekt dotyczy przebudowy, modernizacji, remontu oraz adaptacji budynku warsztatów, w tym zakupu wyposażenia, do warsztatów i pracowni na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych dotyczących kształcenia zawodowego w bydgoskim ośrodku (KPSOSW). Kształcenie  zawodowe jest kierowane do młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

5. Tylko w Korczaku jest super dzieciaku

W ramach projektu powstanie nowy budynek na potrzeby przedszkola specjalnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym wyposażenie placu zabaw oraz bazy dydaktycznej przedszkola w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zlokalizowanego przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21.

6. Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia

Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy (K-PSOSW nr 2) polegającej na: budowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowego obiektu ukierunkowanego na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>