Finanse – Sprawozdania (budżet) – 2022

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2023 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2022 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2023 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2022 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2022 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 roku Szczegóły