Planowanie strategiczne – Kujawsko-pomorskie programy rozwoju

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2023 Obwieszczenie o przyjęciu projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego i jego wyłożeniu do publicznego wglądu Szczegóły
Artykuł 25.05.2022 Projekt Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027 Szczegóły
Artykuł 25.04.2022 Projekt Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ Szczegóły
Artykuł 11.04.2022 Uchwała Nr 6/202/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.02.2022 Założenia RPT 2021-2027 Szczegóły
Artykuł 04.01.2022 Prace nad RPT 2021-2027 (karty informacyjne o środowisku) Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 za okres IV kwartał 2016 r. – 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zmiana Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską Szczegóły
Artykuł 20.05.2016 Ogłoszenie Zarządu Województwa informujące o przyjęciu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Ogłoszenie Zarządu Województwa informujące o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.12.2015 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 01.10.2015 Errata do projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Szczegóły
Artykuł 30.09.2015 Ogłoszenie Zarządu Województwa zapraszające do udziału w konsultacjach społecznych projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Szczegóły
Artykuł 20.03.2015 Ogłoszenie Zarządu Województwa informującego o przystąpieniu do opracowania Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Szczegóły
Artykuł 03.03.2014 Lista kujawsko-pomorskich programów rozwoju Szczegóły