UCHWAŁA NR LXIII/896/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja LXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2023
  • Data wejścia w życie 27.11.2023
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego LXIII/896/23
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przekazania skargi według właściwości
  • Podstawa prawna wydania art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) w związku z art. 43 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572 i 1688)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian