Ruch drogowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2023 OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 Procedura wydawania zaświadczeń ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR oraz zaświadczenia ADR z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2020 Procedura uzyskania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2020 Procedura uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.07.2019 Nadawanie numerów drogom zaliczonym do kat. dróg powiatowych i gminnych oraz prowadzenie ich ewidencji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.07.2019 Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.03.2016 Uzgadnianie w zakresie swojej właściwości tras pielgrzymek i warunki przemarszu odcinkami dróg wojewódzkich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.03.2016 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.03.2016 Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.03.2016 Zarządzenie ruchem na drogach wojewódzkich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.02.2015 Rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy, przeprowadzanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Szczegóły