Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2016 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.305.4.1.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Pismo Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz przekazywania w formie elektronicznej rejestru VAT Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Uchwała Nr 25/900/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druk dyspozycji uruchomienia środków finansowych Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły