(Nie)pełnosprawni – Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Szczegóły