Geodezja – WODGiK

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2018 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Udostępnianie materiałów z zasobu wojewódzkiego. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 Rejestracja robót geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wydawanie materiałów źródłowych do wykonania tych robót, przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu wojewódzkiego Szczegóły