Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2017 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 uchwała Nr 24/1125/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Uchwała Nr 2/37/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2016 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2017 z dnia 5.01.2017 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Uchwała Nr 51/2036/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2017 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2017 rok Szczegóły