protokół Nr XX/20 z XX-uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 maja 2020 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian