protokół Nr XIX/20 z XIX-sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 maja 2020 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian