Protokół NR LIX z LIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2023 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian