Protokół NR XXVI/20 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 października 2020 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian