Protokół NR XLIV z XLIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 kwietnia 2022 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian