Protokół Nr XLIII/22 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 marca 2022 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian