Protokół Nr XL/22 z XL sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 lutego 2022 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian