Protokół NR LIII z LIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 lutego 2023 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian