Protokół NR XXVII/20 z XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 listopada 2020 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian